Blatská lidová architektura

Nadcházející  a minulé události v muzeu


Práce našeho muzea byla veřejně zahájena ve čtvrtek, 20. září 2018 v Lužnici u Třeboně.

Vzpomínáme i na Sv. Ludmilu, českou kněžnu, matku národa, lidu-milou patronku, ochránkyni domovů, která má 16.září svátek. Je proto i patronkou našeho muzea. Letos společně oslavíme 6 let od založení Muzea Ludmila malým koncertem.

Otevření našeho muzea se konalo na počest 100. výročí ukončení 1.světové války v roce 1918, ve které padlo mnoho našich dědů a strýců v boji o moc a teritoria. Touto válkou bylo ukončeno období romantismu a idylické vesnice a nastoupilo období průmyslové revoluce a funkcionalismu. Změnil se celý svět, proměnila se i naše vesnice, zanikla autentická lidová kultura. Zemědělské stroje ukončily úzké sepětí člověka s půdou a přírodou, a tedy i se zemí a nebem.

Všichni nyní můžeme přispět ke koncepci našeho vesnického muzea v Lužnici. Pokud máte zajímavý exponát, starou fotografii nebo video, můžete nám to nabídnout. Poslat nám můžete do muzea také vaše zdařilé snímky jihočeské lidové architektury v digitálním formátu. Ty nejlepší autory každým rokem odměníme a jejich snímky vystavíme.

Viz www.cestamikdomovu.cz.

V polovině června pořádáme již tradiční Marmeládobraní s ochutnávkou letních plodů a medu - 9.6.2024.

Komentované prohlídky budou vždy v sobotu od 10 do 16 hodin - v sezóně květen až září. Vstup je omezen na max. 10 osob. Můžete přinést starý hrneček na plot nebo starou hůlku a nechat se vyfotit na staročeském dvoře. Nebo si zasoutěžit v tradičních dovednostech.

Na Dny lidové architektury, 14/7 2024, je připraveno několik zajímavých přednášek s podporou České komory architektů.

V září bývá oslaven Den Sv.Ludmily, patronky našeho muzea, domova a rodiny. Připravte se na rozšířený a zábavný program, přednášku a koncert. Přijďte pozdravit Svatou Ludmilu, první českou kněžnu a svatou, osobně. Prohlédněte si požehnaný obraz - Ikonu Svaté Ludmily. 

Po objednání skupiny můžete absolvovat také hodinovou  PROHLÍDKU LUŽNICKÉ NÁVSI s odborným průvodcem.

Provedeme vás také 7 km dlouhým, zajímavým okruhem po hrázi rybníka Rožmberka, nebo ke Zlaté stoce, nebo k Čertově šlápotě. Vycházku plánujeme na neděli 11.srpna 2024 od 10 hodin.


V hlavičce - sýpka v Zálší, Veselská blata.

Pracujeme na rozšíření expozice o dvorní část, kde budou kromě zemědělského a kovářského nářadí vystaveny i tradiční dopravní prostředky a ukázky práce s vodou, zemí, větrem nebo hnojem. Návštěvník si může odnést jablíčko, ořech nebo maliny. Je zde i místo na besedy, přednášky a videoprojekce. Chceme zvát zajímavé hosty.

Nyní to vypadá tak, že by se mohla muzea a výstavy v květnu otevřít bez omezení. I my se na to těšíme. Muzeum plánujeme otevřít v sobotu 14.května 2022 s odpolední vycházkou ke kostelu Sv.Jana Nepomuckého, k mostu a jezu na Lužnici.

Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky