Blatská lidová architektura

Nadcházející události

Zahájení práce našeho muzea bylo ve čtvrtek, 20.září 2018 v Lužnici, od 14 hodin.

Vzpomenuli jsme i na Sv.Ludmilu, českou kněžnu, lidu-milou patronku, která má 16.září svátek.

Všichni můžeme přispět ke koncepci našeho vesnického muzea.

Pokud máte zajímavý exponát, starou fotografii nebo video, můžete nám to nabídnout.

Další komentované prohlídky budou v pátek 3.května 2019 od 10 do 16 hodin.