Blatská lidová architektura

Nadcházející  a minulé události

Zahájení práce našeho muzea bylo ve čtvrtek, 20.září 2018 v Lužnici, od 14 hodin.

Vzpomenuli jsme i na Sv.Ludmilu, českou kněžnu, lidu-milou patronku, která má 16.září svátek.


Otevření našeho muzea se konalo na počest 100.výročí ukončení 1.světové vélky v roce 1918, ve které padlo mnoho našich dědů a strýců v boji o moc a teritoria. Touto válkou bylo ukončeno období romantismu a idylické vesnice a nastoupilo období průmyslové revoluce a funkcionalismu. Změnil se celý svět, proměnila se i naše vesnice, zanikla autentická lidová kultura. Stroje ukončily úzké sepjetí člověka s půdou a přírodou, a tedy i s nebem.


Všichni můžeme nyní přispět ke koncepci našeho vesnického muzea v Lužnici.

Pokud máte zajímavý exponát, starou fotografii nebo video, můžete nám to nabídnout. Poslat nám můžete do muzea také vaše zdařilé snímky jihočeské lidové architektury v digitálním formátu. Ty nejlepší autory každým rokem odměníme.


Další komentované prohlídky budou vždy v pátek a sobotu od 10 do 16 hodin (kromě 13.září, kdy vyjíždíme s pojízdným skanzenem do terénu).


Na neděli 15.září 2019 jsme připravili Den evropského dědictví. Vstup bude zdarma, můžete přinést starý hrneček na plot a nechat se vyfotit na staročeském dvoře.


V neděli 15.září 2019 bude také Den sv.Ludmily, patronky muzea, domova a rodiny.

V hlavičce - sýpka v Klečatech, Veselská blata.