Blatská lidová architektura

Nadcházející  a minulé události

Práce našeho muzea byla veřejně zahájena ve čtvrtek, 20. září 2018 v Lužnici u Třeboně.

Vzpomínáme i na Sv. Ludmilu, českou kněžnu, matku národa, lidu-milou patronku, ochránkyni domovů, která má 16.září svátek. Je proto i patronkou našeho muzea. Letos připomínáme 1100 let od její mučednické smrti.

Otevření našeho muzea se konalo na počest 100. výročí ukončení 1.světové války v roce 1918, ve které padlo mnoho našich dědů a strýců v boji o moc a teritoria. Touto válkou bylo ukončeno období romantismu a idylické vesnice a nastoupilo období průmyslové revoluce a funkcionalismu. Změnil se celý svět, proměnila se i naše vesnice, zanikla autentická lidová kultura. Zemědělské stroje ukončily úzké sepětí člověka s půdou a přírodou, a tedy i s nebem.

Všichni nyní můžeme přispět ke koncepci našeho vesnického muzea v Lužnici. Pokud máte zajímavý exponát, starou fotografii nebo video, můžete nám to nabídnout. Poslat nám můžete do muzea také vaše zdařilé snímky jihočeské lidové architektury v digitálním formátu. Ty nejlepší autory každým rokem odměníme.

Viz www.cestamikdomovu.cz.

Další komentované prohlídky budou vždy v pátek a sobotu od 10 do 16 hodin - v sezóně květen až září. Vstup je omezen na max. 10 osob. Můžete přinést starý hrneček na plot a nechat se vyfotit na staročeském dvoře.

V září bývá oslaven Den Sv.Ludmily, patronky našeho muzea, domova a rodiny. Připravte se na rozšířený a zábavný program a koncert (letos v sobotu 18.září).

Po objednání skupiny můžete absolvovat hodinovou  PROHLÍDKU LUŽNICKÉ NÁVSI s odborným průvodcem.

Pro podnikatele nabízíme DEN VE SKANZENU - odpočinkově zážitkový pobyt.

V hlavičce - sýpka v Zálší, Veselská blata.