Blatská lidová architektura

Nadcházející události

Zahájení práce našeho muzea bylo ve čtvrtek, 20.září 2018 v Lužnici, od 14 hodin.

Vzpomenuli jsme i na Sv.Ludmilu, českou kněžnu, lidu-milou patronku, která má 16.září svátek.


Všichni můžeme přispět ke koncepci našeho vesnického muzea.

Pokud máte zajímavý exponát, starou fotografii nebo video, můžete nám to nabídnout. Poslat nám můžete do muzea také vaše zdařilé snímky jihočeské lidové architektury v digitálním formátu. Ty nejlepší autory každým rokem odměníme.


Další komentované prohlídky budou v pátek a sobotu od 9 do 16 hodin.

Na neděli 21.července 2019 připravujeme Den lidové architektury. Vstup bude zdarma.