Blatská lidová architektura

Nadcházející  a minulé události v muzeu


Práce našeho muzea byla veřejně zahájena ve čtvrtek, 20. září 2018 v Lužnici u Třeboně.

Vzpomínáme i na Sv. Ludmilu, českou kněžnu, matku národa, lidu-milou patronku, ochránkyni domovů, která má 16.září svátek. Je proto i patronkou našeho muzea. Loni jsme si koncertem připomenuli 1100 let od její mučednické smrti.

Otevření našeho muzea se konalo na počest 100. výročí ukončení 1.světové války v roce 1918, ve které padlo mnoho našich dědů a strýců v boji o moc a teritoria. Touto válkou bylo ukončeno období romantismu a idylické vesnice a nastoupilo období průmyslové revoluce a funkcionalismu. Změnil se celý svět, proměnila se i naše vesnice, zanikla autentická lidová kultura. Zemědělské stroje ukončily úzké sepětí člověka s půdou a přírodou, a tedy i s nebem.

Všichni nyní můžeme přispět ke koncepci našeho vesnického muzea v Lužnici. Pokud máte zajímavý exponát, starou fotografii nebo video, můžete nám to nabídnout. Poslat nám můžete do muzea také vaše zdařilé snímky jihočeské lidové architektury v digitálním formátu. Ty nejlepší autory každým rokem odměníme a jejich snímky vystavíme.

Viz www.cestamikdomovu.cz.

V polovině července pořádáme již tradiční Marmeládobraní s ochutnávkou letních plodů.

Další komentované prohlídky budou vždy v sobotu od 10 do 16 hodin - v sezóně květen až září. Vstup je omezen na max. 10 osob. Můžete přinést starý hrneček na plot a nechat se vyfotit na staročeském dvoře. Nebo si zasoutěžit.

V září bývá oslaven Den Sv.Ludmily, patronky našeho muzea, domova a rodiny. Připravte se na rozšířený a zábavný program a koncert. Přijďte pozdravit Svatou Ludmilu, první českou kněžnu a svatou, osobně. Prohlédněte si požehnaný obraz - ikonu Svaté Ludmily. 

Po objednání skupiny můžete absolvovat hodinovou  PROHLÍDKU LUŽNICKÉ NÁVSI s odborným průvodcem.

Provedeme vás 7 km dlouhým, zajímavým okruhem po hrázi rybníka Rožmberka nebo ke Zlaté stoce.

Pro podnikatele nabízíme DEN VE SKANZENU - odpočinkově zážitkový pobyt s doprovázenou poutí k Čertovo šlápotě.


V hlavičce - sýpka v Zálší, Veselská blata.

Pracujeme na rozšíření expozice o dvorní část, kde budou kromě zemědělského a kovářského nářadí vystaveny i tradiční dopravní prostředky a ukázky práce s vodou, zemí, větrem nebo hnojem. Návštěvník si může odnést jablíčko, ořech nebo maliny. Je zde i místo na besedy, přednášky a videoprojekce. Chceme zvát zajímavé hosty.

Nyní to vypadá tak, že by se mohla muzea a výstavy v květnu otevřít bez omezení. I my se na to těšíme. Muzeum plánujeme otevřít v sobotu 14.května 2022 s odpolední vycházkou ke kostelu Sv.Jana Nepomuckého, k mostu a jezu na Lužnici. Těšíme se na Vás.

Vytvořte si webové stránky zdarma!